fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Bakancslista

Pléhtányér

Termetes, harminc körüli fiatalember lépett közelebb a  templomajtóban ülő koldusasszonyhoz. Kigyúrt izmai majd szétfeszítették a Dark Lord-os pólót. Hátracsapott bézbólsapkát, napszemüveget, márkás rongyos farmert és futócipőt viselt. Bal kezével úgy lóbálta a Mercije kulcsát, akár egy legyezőt. Közben csörgött a mobilja. Mérgesen odapiszkált, majd visszanyomta farzsebébe.

A görögkeleti templom előcsarnokába csak úgy tódult a hömpölygő tömeg. Ünnepek előtt meglódul a forgalom. Gyertyát gyújtanak, csöndben imádkoznak, ájtatosan körbecsókolják az ikonokat, majd sietve távoznak. Az idősebbeknek székeket helyeznek ki, mert ők tovább időznek, s bizony, elfáradhatnak a sorban. Van, aki befelé menet, van aki  a templom elhagyásakor segít a szegényen, tesz valamit a koldusperselybe. Itt-ott tekintetek találkoznak, majd koppan a koldulóedény feneke.

Ella, a koldusasszony évek óta ezt a templomot szereti. Az ünnepi nyüzsgés neki is jót tesz. A pópa megengedte, hogy kéregessen. Az emberek ilyenkor adakozókká válnak, könnyebben megnyílik a pénztárca, ha már a lelkiismeret is megszólalt a látványtól. 

Az Ella férje immár öt éve a földbe itta magát. Eleinte együtt kéregettek, két ereszcsatorna-készítés között, de aztán a májrák hamar végzett a férfival. 

Az öt gyermekből, kik lassan már a maguk urai lettek, mindenki koldul. Ki itthon, ki külföldön. De ő úgy vette, legalább becsületesek. Még egy sem járta meg a börtönt! A legnagyobbra, Karcsira hárult a feladat, hogy anyját eltartsa. Egy városszéli garzonban húzták meg magukat, miután a városrendezés miatt a putrit lebontották.

Karcsi tisztelettel meghajolt az ikonosztáz előtt, egy gyors keresztvetést fuserált magára, majd feltűnés nélkül lekuporodott anyja mellé. Napszemüvegét felcsúsztatta borotvált fejére, szétnézett, mintha csak álmélkodna a misztikus látványon, meghatódva az imától átitatott félhomálytól. Végül bal könyökével megbökte az asszony oldalát , és alig hallhatóan azt kérdezte: – Mennyi gyűlt?

Az asszony félrehajtotta felső szoknyáját, majd az oldalra varrt nagy zsebből kiborította az összes papírpénzt.

– Itt van mind  válaszolta rezzenéstenül.

A fiatalember gyakorlott mozdulattal tüntette el a lóvét nyakba akaszthatós turistatáskájában, majd a tányér tartalmát is beletöltötte, pár aprót hagyva benne csalinak. Rá sem nézett az öregasszonyra, s már lépett is ki a fényre.

Kora délután volt. A téli naplemente sugarai élesen megütköztek a templomablakain. A fák hosszúra nyúlt árnyékában csókák verekedtek, harcosan kapkodva egymás elől a földről felkapott kiflidarabokat.

Halk zümmögést hallott a farzsebe tájékán. Üzent az „igazgatóság”, fél óra múlva a várbéli borozóban beszélik meg a következő napok teendőit. Részvétel kötelező. Izgatottan nyomta ki a telefon gombját, majd a legközelebbi padra lehuppanva számolni kezdte az aznapi összeget. Közel ötszáz lej. Mintegy száz euró, egynapi bér. Nem is rossz. Még félre is tehet belőle. Nehogy mind ezeknek adná! Neki úgyis a legszegényebb városrészek jutottak a leosztásból. Ráadásul alig talált néhány hajléktalant, nyomorékot, árvaházas, frissen szabadult jófiút, akikkel meg tudott egyezni. Legtöbbjüket inkább zsarolta, vagy örvendtek, hogy megvan a napi cigi és vodka adagjuk. A szállás meg, ahol vagy tízen összezsúfolódtak, kész panzió nekik. Örvendjenek, hogy van valakijük. Anyját is azért szervezte be, hogy legyen valami biztonságos háttér. Nem is mondta meg neki, mire kell a pénz. A főnököket meg nem érdekli, milyen érzelmeket táplál valamelyik „beosztottja” iránt. Csak a lóvé, amit összetarhálnak, s amiből majd neki is osztanak vissza valamicskét. Abból vette azt a két házat is az új negyedben…

A füstös félhomályban már tanakodott a bizottság.

– Na, mi az, haver? Milyen a forgalom?

– Okés, itt van mind. Vagy ötszáz – helyezte eléjük lazán.

– „Vetésforgót” kell alkalmazni – mondta a bőrlájbis, a fülbevalós főnök, majd cigijét hanyag mozdulattal elnyomva, kérődzve- rágózva szedte sorjába a bankjegyeket. Úgy szólt szájából az ukáz, mint valami ENSZ-határozat kihirdetése: – Vannak még más templomok, üzletek, piacok. A karácsonyi vásáron sokan megfordulnak. Két „szatelit” üljön oda. Legyen a nyakukban egy-egy karton: „SEGÍTSENEK, MŰTÉTRE VAN SZÜKSÉGEM!” Érzéseket kell kiváltani az emberekből. Értitek? Hogy megdöbbenjenek, hogy önként adakozzanak… A városi bunkót a kényelménél, a komfortzónájánál lehet megfogni…
– Te meg, Karesz  pillantott fel a pénzkupactól, – vigyél a  részeges Mihályéktól egy gyereket, tedd az öregasszony ölébe. Egy kicsit csavard ki a karját, adj neki valamit, hogy elkábuljon. Alva nem sír, s írd oda egy táblára: „Szívbeteg vagyok segítsenek rajtam!” Rendben?

– Meglesz – felelte csendesen a kigyúrt fiatalember.

Máskor Karcsi, ha egyedül van, vagy a koldusai közt, akkor kész maffiafőnököt játszik. Most meg csendes, mint egy kezesbárány. Fontos a hierarchia. Jobb, ha nem szól vissza. Egyébként is rég megalkudott már a helyzettel. Már képes arra, hogy alázatos legyen felfelé. Lefelé pedig gyalázatos, de lehet irgalmat gyakorolni is. Ahogy akarja. Amilyen a kedve. Puszta kegyből. Erőből. Hatalomból. S ez milyen jót tesz az önbecsülésnek. Egyebe úgy sem maradt…

Rövid volt a megbeszélés. Karcsi a Mercijén elviharzott a gyermek után, s közben azon mélázott, hogy neki vajon lesz-e… Pénz van, ház van, autó van, de a csajok félnek tőle. Egy-két randi még összejön. Futó kalandok. Pénzért. Aztán szállnak tovább… – Talán jó lenne egyszer már szint vallani magam előtt is, anyámnak is! – gondolta magában – Kell ez nekem egyáltalán? Bármelyik percben bezsuppolnak a kopók. S akkor anyával mi lesz?

A kicsi már elő volt készítve, aludt, mint a bunda. Óvatosan betette a hátsó ülésre, bekötötte, majd indult a templom felé. Ismerte ezt a családot, sok életre való gyerkőc volt. Állandóan sírtak. Hiába ringatta az anyjuk. Most különös volt ez a nyugalom. Az alig másfél éves csöppséget az anyja hiánya nem zavarta. Sem a zenére, sem az autó mozgására semmi jel. Csak aludt a baba szépen, a hátsó ülésen. Békésen, tehetetlenül. 

A parkolóban szépen bebugyolálta, akár egy utazócsomagot, majd a járókelők között óvatosan a templom felé kanyarodott.

Komoly arcot erőltetett magára, közben tekintetével kémlelte, hogy mikor lesz megfelelő a pillanat, amikor odateheti a gyermeket az öregasszony ölébe. 

Az anyja fel sem pillantott, csak igazított egyet a babán, hogy minél szánalmasabbnak tűnjön.

Lassan felemelkedett, és hátráló lépésekkel kiosont a templomból. 

Egy imádkozó hölgynek feltűnt a gyermek szokatlan nyugalma. Meg, hogy milyen fehér az arca. Akár a halotté. Többször is odapillantott, tett is a koldusperselybe, körbejárt az ikonok között, majd újra visszafordult, és meg is kérdezte a koldusasszonyt: – Régóta alszik a baba? Milyen baja van?

Ella először nem reagált. Egy ideig hallgatott, majd zavartan ráförmedt: – Kopj le!  

Egy öregember igyekezett megnyugtatni a kíváncsi hölgyet: – Nem látja milyen beteg?! Inkább segítsen rajta! S ő magai is beledodobott a tányérba néhány aprót…

Karcsi épp egy kemény rock-számot dörömböltetett a kocsijában, ahogy hazafelé száguldozott. Villogó mobilja jelzett, hogy megint üzenet jött. Lehalkította a zenét, aztán kibontotta az érintőképernyőn az üzenetet: – Baj van! Gyere, mikor tudsz! Anyád.

A város különösen este mutatja ünnepi arcát. A kigyúlt fények, a frissen lehullott hó angyalnak öltöztetik. A békés ragyogás lelassítja a pörgést, csak egy-egy mentőautó szirénája zavarja meg néha az esti csöndet. Fura ezt a csönd a nappali zaj után. Frissít és nyomaszt egyszerre. Mégis jólesik. Mintha a közeli templomból áradna ki. Ahol a gyertyák fénye, a csendesen mormolt imák és vecsernyeének kicsit megemelnék a lelket.

Ilyenkor az átlag ateista is hívővé válik. Isten előtt  akarva akaratlan önmagát adja. Nem akar megfelelni. Magától értetődő lesz, hogy adakozzék, hogy megsajnálja a koldusasszonyt a beteg gyermekkel, s mindezt már a szívére hallgatva teszi.

Karcsi arra gondolt, valaki kirabolta az anyját. Vagy leütötték. Vagy a pópák kitették az utcára. Arra is gondolt, talán megfázott, rosszul lett. Lélekszakadva hajtott a templomhoz, elképzelni sem tudta, hogy mi lesz, hogy mivel szembesül.

Kettesével ugrotta a lépcsőket, csakhogy odaérjen. 

Anyja fakír nyugalommal, mint valami torz karácsonyi Madonna, kuporgott a bejáratnál, a szokásos helyen. Ölében a kisgyermek ugyanúgy aludt, mint akkor, amikor délután odahozta.

Aztán az öregasszony nemsokára megszólalt: – Nem tudom kié, de ez a gyermek nem él! Vidd az orvosokhoz, nézzék meg! Már jártak itt valakik, akiknek feltűnt… Indulj!

A nagy izmos férfi reszketve, de gyöngéden ölelte magához a hideg testet, és igyekezett kifelé a templomból. Valósággal eliszkolt onnan. A sürgősségire hajtott, ahol átadta az orvosoknak.  Amíg az adatokat írta az asszisztensnő, ő tárcsázta a rendőrséget, és csak ennyit mondott a kagylóba: – Úgy néz ki gyilkosság történt. Kérem jöjjenek! – majd letette a telefont. 


A félelemtől remegni kezdett. Bűntudattól földbe gyökerezett lábai megmerevedtek. Begörcsölt testéből elillant az erő.

Leültették egy székre.

—————————-

A templomszolga épp a külső ajtót akarta becsukni. Ekkor szokta a koldusasszonyt is elküldeni. Olykor elfogadott tőle is egy kis alamizsnát. Ha összeszámolta volna: eddig ő kapott többet. A bibliai szegény asszony két fillérje nála gyarapodott. Holott ő nem koldult…

Egy babarongyot pillantott meg a koldus helyén. 

És egy pléhtányért. 

Tele papírpénzzel.

A templom még sokáig nyitva maradt.

——————————
A műtőben a boncorvos szárazan, majdhogynem szenvtelenül jegyezte meg: – Túlnyugtatózták. Decemberben ez már a második…

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Reflexió

1979. június hetedikén II. János Pál pápa Auschwitzba látogatott. Már korábban is járt itt, de egyházfőként ő volt az első, aki ellátogatott a hírhedt...

Múltidéző

Százötven évvel ezelőtt, 1873. január hetedikén született Charles Péguy francia költő, író. A korszak nagy konvertitái közé tartozik ő is, akárcsak írótársai közül Claudel,...

Bakancslista

Történeteket olvasgatok. Humorosak, mosolyogtatók. Nem tudom megállni nevetés nélkül. De aztán elkomolyodom. Mindenik más „műfajú”, valahogy  azonban egy dolog mégis közös bennük. Vajon mi?...

Életmód

November 22-én, kedden volt Clive Staples Lewis, világhírű keresztény értelmiségi és bestseller író halálának az évfordulója, aki 1963-ban halt meg veseelégtelenségben. Clive Staples Lewis,...