fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Tapasztalatom Máriával

Reformátusból katolikus és Mária-tisztelő? – Gergely Panna tapasztalata Máriával

Közzétéve

Fotó: CSIT

A májusban megkezdett Tapasztalatom Máriával sorozat tovább folytatódik.


Gergely Panna tapasztalata Máriával

Milyen helyet foglal el életemben Jézus anyja, Mária?

Kisgyerekként egy református családba születtem, ezért Mária egyáltalán nem volt jelen életemben, sőt nem láttam közelről senkit, amint rózsafüzért imádkozik. Fiatal egyetemistaként szólított meg Jézus, és hívott meg követésére a Kolozsvári Egyetemi Lelkészségen működő Mécses karizmatikus közösségbe. Itt ébredt fel a vágy szívemben, hogy találkozzak az Oltáriszentségben jelen levő Jézussal, és ez a vágy annyira erős volt bennem, hogy 23 évesen gyóntam előszór és akkor voltam elsőáldozó.

Máriának nem tulajdonítottam nagy hangsúlyt imádságaimban, én Jézust akartam, Jézust kerestem, a Szentlélekkel ismerkedtem, addig a pontig amíg a Szentírást olvasva, imádkozva, felfigyeltem arra, hogy keresztényként nekem az az elsődleges feladatom, hogy olyanná váljak, mint amilyen Jézus, úgy éljek mint Ő. Megfigyelve Jézus viszonyát az édesanyjával, rájöttem, hogy én teljesen mellőzöm és figyelmen kívül hagytam eddig Máriát. Mikor azon elmélkedtem amint Jézus a kereszten Jánosra bízta édesanyját és édesanyjára Jánost, jöttem rá, hogy Jézus engem is, mint tanítványt, rábízott édesanyjára, és itt jött egy fordulópont életembe, ami a Máriához való viszonyulásomat illeti.

A Gergely család

Elkezdtem megtanulni a Rózsafüzér imádságot, számomra is meglepő volt, hogy milyen biztonságot, összeszedettséget és védelmet élek meg a bensőmben, amikor a rózsafüzért imádkozom, viszont nem volt rendszeresen jelen életemben, egészen addig a pontig, amikor egy Mijo Baradas lelkigyakorlaton 4 évvel ezelőtt imádkoztak értem, és Jézus, a testvérek imádsága által elmondta, hogy mennyire hálás és örül amikor én a Rózsafüzért imádkozom.

Ez nagyon meglepett és az az erős vágy született meg bennem, hogy én szeretnék továbbra is még hűségesebben örömet okozni az Istennek imádságaimmal, és azóta törekszem naponta imádkozni a rózsafüzért.

Ebben az imádságban sok kegyelmet tapasztalok, azt a biztos kapaszkodót, hogy nem vagyok egyedül az imában, hogy Mária, Istennek a drága édesanyja, könyörög értem és azokért, akikért én imádkozok. Együtt szemlélhetjük Jézus életének mozzanatait a titkok által. Szeretem lassan és egyedül imádkozni a rózsafüzért, mert számomra nem az a cél, hogy gyorsan túl legyünk rajta, hanem szeretek elmélkedni Jézus életén, szeretve az Isten Fiát ez által is, hálát mondva az Isten Fiának mindazért, amit Ő már megtett értem, hogy nekem életem legyen.

 Úgy gondolom, hogy engem Jézus hívott meg az édesanyját úgy szeretni, mint ahogyan Ő szereti Máriát, és úgy tapasztalom, hogy Mária hívott meg arra, hogy úgy szeressem Jézust, amint ő szerette és szereti Jézust, engedelmeskedve Neki mindenben.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Tapasztalatom Máriával

Előbb az Atya, aztán Jézus, a Szentlélek és csak utána következik Szűz Mária – Kelemen Erzsébet tapasztalata Máriával

Közzétéve

Szerző:

A májusban megkezdett Tapasztalatom Máriával sorozat tovább folytatódik.


Kelemen Erzsébet tapasztalata Máriával

Jézus édesanyjának elég érdekes helyezkedése van az én életemben. Gyerekként nagy tisztelettel tekintettem rá. Nagy empátiával figyeltem életének eseményeit és szívesen imádkoztam  hozzá. Később, édesanyaként  inkább a  Gyászba borult kezdetű ének alapján „a fia-vesztett gerle” képe él bennem. Nagyon sajnáltam. A gyerekeink betegeskedésekor sokszor a „tőr veré át lelkedet” állapotát tudtam inkább átélni, azzal együtt érezni, mit jelenthetett számára saját gyerekének elvesztése.  A késő esti gyerekfelügyeletek arra adtak lehetőséget, hogy  Mária oltalmát kérve mondogattam a rózsafüzért a gyerekek gyógyulásáért.

Nehéz nekem rangsorolni a Mária énekeket. A Mennynek királyné asszonya  antifónát kedvelem, hittanórákon nagy szeretettel énekelem, de az Oltalmad alá futunk kezdetű imát is inkább énekelt változatában tanítom a diákoknak. A Magnificat – Dienes Valéria megzenésített verse is a kedvenceim közé tartozik. Gyerekkorom pásztorjátékaiban furulyaszóval kísértük Mária énekét. Szívesen emlékszem vissza a próbákra, melyeket Asztrik atya tartott nekünk. Édesapám kántor volt, tőle kaptam még talán kisiskoláskoromban egy teljes kottás Hozsannát. A misék alatt  csak súgta nekem az énekszámot, kikerestem, s nagy lelkesedéssel énekeltem mellette az orgonapadon. Tudtam, hogy a Mária énekek az Oltáriszentségről és a Jézusról szóló énekek után következnek. Most visszatekintve, valahogy ez a sorrend megmaradt: előbb az Atya, aztán Jézus, a Szentlélek és csak utána következik Szűz Mária. Az imádságaimban is, az életemben is.

22 éve élünk Karcfalván, Felcsíkon. Csíksomlyó közelében. Amikor ideköltöztünk meglepve vettem tudomásul, hogy a Babba Mária kultusz mennyire élő. Hogy Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelének ünnepe a Csíksomlyói búcsú árnyékában marad… Volt egy időszak, amikor kissé összezavarodtam ezzel kapcsolatban… Ferenc pápa 2018-as rendelkezésével, amikor a pünkösdhétfőt a Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepévé tette megszűntek az aggályaim, „Mária helyre került”…

Én Désen nőttem fel, Csíksomlyó messze volt tőlünk, de a somlyói ferencesek kiállásáról, tevékenységéről sokat hallottam, példás kitartásuk, hitvallásuk gyakran elhangzottak körülöttem és vonzóvá tették a kegyhelyet számomra. Aztán amikor Bőjte Csaba testvér által mi is bekapcsolódtunk a CSIT körül kialakuló ifjúsági mozgalomba, akkor közelebb kerülhettem a Csíksomlyói Szűzanyához is. Itt ismertem meg tulajdonképpen a leendő férjemet, a pünkösdi búcsúra utazva…

A kegyhelyet sokszor felkeresem, szeretem a templom csendjét. Igyekszem olyankor menni, amikor nincs nagy tömeg. Hálát adni térek be legtöbbször. Megköszönöm családomat, gyermekeinket és Mária oltalmába ajánlom életüket, döntéseiket, ügyes bajos dolgaikat. Van egy szép pillanat az életünkben, amire szívesen emlékszem vissza: esküvőnk körül lehetett, férjemmel együtt „felmentünk Máriához”, a kegyszobor lábánál kettesben imádkoztunk azért, hogy  bátran fogadjuk el a gyerekeket, amelyekkel megajándékoz bennünket a Jóisten és sokszor térhessünk oda vissza.


Kelemen Erzsébet négy gyermek édesanyja, hitoktató, a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ önkéntese. Családjával Csíkkarcfalván él.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Tapasztalatom Máriával

Erőforrás – Nagy László atya tapasztalata Máriával

Közzétéve

Szerző:

A májusban megkezdett Tapasztalatom Máriával sorozat tovább folytatódik.


Nagy László torontói plébános tapasztalata Máriával

Folyó év Május 1-én több országgal együtt itt Kanadában is a Szűzanya gondoskodására és védelmére bíztuk országunkat és egyházunkat. Azaz könyörögve az egyedülálló istenanyai segítségéért, esdekeltünk az országunk feletti gondoskodásáért és kértük közbenjárását Jézus Krisztusnál. Ez olyan szépen tükrözi az Anya és gyermekei közötti szeretetteljes és bizalmas kapcsolatát, mert a bajban mindig “Édesanyánkhoz” igyekszünk. Szívének odaadását, együttérzését, törődését és szeretetének biztosítékát gyermekei iránt mindig erezzük. A szerető Édesanyára mindig számíthatunk, tőle mindig inspirálódhatunk, védő szárnyai alatt meghúzódhatunk, mert védelmet biztosít.

Negyedévszázadnyi papságom alatt ez a bizalomteljes ráhagyatkozás az Anyai szeretetere sokszor erőforrást jelentett. Itt különösen szeretnem kiemelni a Szűzanya “Igen”-jét, amely a papi életem meghatározója. Az isteni megtestesülés megvalósításához szükséges volt Mária szabadon kimondott Igenje. Isten láthatóan önmagát függővé teszi az emberi szabad döntéstől, az emberi “igen”-től. Isten vár és számít erre a válaszadásra, erre az emberi igenre. Ez az “Igen” ajtóvá válik, amelyen keresztül Isten belépik történetünkbe és életünkbe.

A “Jöjj és kövess!” Mester és tanítvány közötti személyes kapcsolatomat ezek az “igen” sorozatok mélyítik, ezek a mindennapi kis igenek alkotják az “Igen” kimondását a papi életemre. Meggyőződésem, hogy ez a Mária ónátadó igenjére való sóvárgás és vágyakozás lehet a papi élet titka; oszthatatlan szívvel akarni Isten akaratát. Ferenc papánk egyik beszédében hangsúlyozta: Máriához hasonlóan egész életünk legyen “igen” Istenhez, ami Isten imádásában, a szeretet és szolgálat mindennapos tetteiben nyilvánul meg. Ehhez kérem Mária közbenjárását, aki megtanít arra, hogy Jézust ne csak magadnak tartsd meg, hanem add át Őt másoknak. Ne féljünk kéréseinkkel ostromolni a Szűzanyát, aki segít megismerni Jézust. Kérjük, hogy adjon az Ő nyitottságából és készségéből, a fenntartás nélküli igenjéből.

Gondoljunk arra, milyen jó a távolból hazaérkezni, ahol Édesanyánk vár ebéddel, jó szóval, megteremti a bizalom légkörét, hogy ölébe helyezd önmagad. A Szűzanya ilyen anyaként vár, mert a keresztről elhangzott isteni rendelés alapján a mi Anyánk.

A Magyar nyelvben olyan szépen használt megszólításban, mint a “Miasszonyunk” litániái számtalan nagyszerű megszólítást kínálnak, hogy általuk mondjuk el Mária iránti szeretetünket. A litániák a szeretet legmagasztosabb kifejezései. Amikor az ember szeret, mindig új nevet talál a szeretett személynek. És ez hatványozottan érvényes a papi életem Királynőjére, amikor szeretetemet fejezem ki a litániák imádkozásán keresztül. Kérjük együtt a kegyelmet, (különösen májusban), hogy Mária által Isten szeretetét még valóságosabban élhessük meg. Ezeket a sorokat írva, Máriához fordulok imádságomban, hogy az anyai jóakarat szemével tekintsen ránk.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Tapasztalatom Máriával

Biztos pont az életemben – Molnár Izabella tapasztalata Máriával

Közzétéve

Szerző:

Május a Szűzanya hónapja. Ferenc pápa idén külön kéréssel fordult minden hívőhöz. A Katolikus.ma szerkesztősége, élén Szénégető István atya mentorral, arra kérte néhány testvérünket, hogy tegyenek tanúságot a Szűzanyáról. Beszéljenek kapcsolatukról és tapasztalataikról. A cikkek végén egy Mária éneket is megosztunk, hiszen arra kértük a tanúságtevőket, hogy osszák meg velünk, akár énekelve, a kedvenc Mária éneküket. A rovat címe Tapasztalatom Máriával. Ha a Szűzanya hónapja május, akkor ne csak imáink szóljanak róla.


Molnár Izabella tapasztalata Máriával

Gyermekkoromban minden májusban naponta vitt nagymamám magával engem is a májusi ájtatosságra. Csodaszépnek tűnt. Leginkább az ájtatosságok légköre, hangulata maradt meg bennem, ami kicsit ünnepélyes is volt, de inkább bensőséges és családias. A melegség, a bizalom és a meghittség jut eszembe mindig, ha ezekre az alkalmakra emlékszem. Az “elefántcsont-torony és a Mária aranyház” kifejezések meseszerűnek tűntek, de minden imából közel állt hozzám egy-egy gondolat, amit mindig vártam, hogy a szövegben vagy az énekben odaérjünk és mondjuk:

“…sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte és segítségért hozzád folyamodott”

“…azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben.”

“…hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg”

“Van egy égi anyám nékem, ki el nem hagy soha engem

Neve Mária, aki az én életemnek vezércsillaga.”

A Molnár család

Ezek a mondatok alakítottak ki bennem egy olyan szilárd bizalmat a Szűzanya iránt, ami eddigi életemen amolyan biztos pontként végigkísért. Később édesanyaként még mélyebben megértettem ennek a gyermeki bizalomnak a mélységét: ahogyan én édesanyaként mindent megteszek a gyermekeimért, pontosan úgy tesz meg Mária is mindent értünk. Ahogyan fáj nekem, ha a gyerekeim szomorúak és bajban vannak, pontosan ugyanúgy érez a Szűzanya is irántunk.


Molnár Izabella Gelencén született. Gyulafehérvári Pasztorális Iroda munkatársa, három gyermek édesanyja. Családjával Székelykálban él.

image_pdfCsatlakozz a misszióhoz! Töltsd le és terjeszd.
Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű