Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Szent Család ünnepére: A házasság az élet forrása és a szeretet bölcsője

Közzétéve

Szent József, Szűz Mária és a Kisjézus - Fotó: keenforgod.com

Evangélium Szent Lukács könyvéből – Lk 2, 41-52.

41Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. 42Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. 43Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. 44Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. 45Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. 46Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. 47Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. 48Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” 49Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” 50Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. 51Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. 52Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.

Szent Család ünnepén figyeljünk az evangéliumi szakaszra, majd nézzük meg együtt elmélkedésünk során, mi lehet ennek az aktualitása?

Jézus engedelmesen ment szüleivel Názáretbe. A szíve a templomhoz, Jeruzsálemhez húzta. Ahol Atyjának dolgaiban merülhetett el. Utána mégis ment haza Názáretbe. Még nem jött el az ideje annak, hogy búcsút vegyen szülői háztól. Még folytatnia kellett a felkészülés idejét. Engedelmes volt szüleinek. És gyarapodott korban, bölcsességben, testének állapotában, az Isten és emberek előtt való kedvességben.

Mit jelenthet Szent Család ünnepén ez az evangéliumi jelenet a mi életünkben? Kiemelek néhány szempontot.

 1. Jézus, Mária és József, a názáreti Szent Család.
  Isten szemében a családi élet valóban szent valóság. Milyen megindító, hogy Isten elküldi az Ő Fiát és rábízza József és Mária szeretetére. Ez rávilágít Isten ember iránti bizalmára. Isten bízik bennünk. Bízik a házasságban, a házasságban élő férjekben és feleségekben, szülőkben. Isten Józsefre, Máriára bízza az Isten Fia nevelését. Ilyen az Isten. Ma is, velünk is. A házasságban élőket áldja meg. Rájuk bízza az életet, ahonnan fakad és felnevelkedik az új élet. El tudom hinni, hogy Isten ma is, most is legszentebb emberi kapcsolatnak tartja a férfi és nő házasságát? Elhiszem, hogy Isten ajándéka a házastársi szeretet? Mit teszek a házasságért, házasságomért? A házasság a családi élet alapja, tartó pillére. Mennyi időt, energiát, pénzt szánok arra, hogy házasságom egyensúlyban maradjon, kapcsolatunk elmélyüljön és ne elakadjon?
 2. Templom és a templomba menetel.
  Lehet, hogy eszemmel tudom, hogy a templom Isten háza, az atyai hajlék, ahol Atyánk hangja hallatszik és az ő szavát érthetjük meg. Minden istentisztelet, szentmise előképe a mennyei Jeruzsálemnek és az Istennel való örök együttlétnek. Milyen az én templomom? Hogy érzem magam ott? Szeretek oda járni? Mi ott a legvonzóbb? Miért járok főleg templomba? Mit élek meg ott?
 3. A gyermek Jézus és a mi gyermekeink.
  Jézus alig 12 éves, mekkora tudatosság van benne: Atyám dolgaiban kell lennem… A hit dolgainak a megértése, Isten szeretetével való találkozás nincs életkorhoz kötve. Egy gyermek lelkében sokszor ott van a teljes világosság. Ami a nagyok elől el van rejtve, az a kisgyermekek számára lehet világos kijelentés. A mi dolgunk az, hogy a gyermek megvilágosodását elősegítsük. Hogy vagyok jelen gyermekeim életében? Mit teszek azért, hogy találkozzon a Mennyei Atyával, Istennel? Beszélek Istennek gyermekeimről és gyermekeimnek Istenről? Örömmel tudom ezt tenni? Segítem, bátorítom (erőltetés nélkül persze) a személyes hitéletének kibontakozásában? Sokszor megérint, ahogy a szülők hozzák a katekézisre (hittanra) gyermekeiket, ott vannak közelükben óra végéig, megvárják, elkísérik, odaadóan szeretik, nevelik a hitre.
 4. Otthagyni Jézust a templomban vagy magunkkal vinni Őt a templomból.
  Elmélkedjünk erről: mit is jelent ez? Magunkkal vinni Őt a hétköznapokban. Néha ilyenek vagyunk: figyelünk Jézusra, közel is engedjük Őt szívünkhöz, aztán ott hagyjuk a templomban. Egy kis kereszténység jöhet. De csak módjával. Valójában amikor ilyen keresztény képmutatással élünk, akkor nem teszünk mást, mint kiűzzük Jézust a szívünkből. Úgy teszünk, mintha a miénk lenne, de elűztük őt. Keresztények vagyunk, büszkén vállaljuk kereszténységünket, de pogányok módjára élünk. Kérjük a Szentlelket, hogy „tárja szélesre szívünk ajtaját, hogy Jézus beléphessen rajta, és ne csak halljuk őt, hanem hallgassuk is meg üdvözítő üzenetét.  Adjunk hálát mindazért a sok jóért, amit mindegyikünkért tett. Őrizkedjünk attól, hogy puszta szokásként éljük meg a kereszténységet, formálisan. „Igen, elmegyek misére, de te maradj a templomban, én meg hazamegyek”. És Jézus így nem jön velünk haza: a családba, az iskolába, életünk más tereibe…Így hát Jézus a templomban marad, vagy a feszületen vagy a szentképen. Használjuk fel a mai ünnepet, Szent Család Ünnepét a lelkiismeret-vizsgálatra. Vajon a mi családunk örömmel hívja, várja Jézust? Az Igében, a szentáldozás kegyelmében magunkkal visszük Őt – az élet különböző területein? Mennyire vesszük komolyan az asztali áldás imáját: Jöjj el, Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk?

Szent Család
– Fotó: invictuschristus.com

Szemléljük Jézust, Máriát és Józsefet. Ma őket, a Szent Családot ünnepli az Egyház. És a ma élő házaspárokért, családokért adunk hálát és imádkozunk. A Szent Család ünnepe karácsonyhoz kötődik. Jézus megtestesülése a családot isteni méltóságra emeli. A család Istentől akart, teremtő és szeretetre épülő közösség. Olyan közösség, ahol a szövetség Isten és ember között kézzelfoghatóan megjelenik. A családban Isten szeretete valósul meg, így az emberi szeretet is isteni dimenziót kap.

A család alapja a házasság. A házasság egy férfi és egy nő közötti tartós életszövetség, mely nyitott az életre. A házasság az élet forrása és a szeretet bölcsője. A házasság adja az életet, növeli fel az életet, a család ölén tanulja meg az ember, mit jelent az elfogadás, a kibontakozás, a növekedés, az igazságosság, a becsületesség, a tisztesség. Ezen értékek nélkül sérül a személy identitása, lelki egészsége.

Szent Család ünnepén ezért érdemes a templomokban megújítani a házassági ígéreteket. Imádkozunk, hogy a házaspárok, szülők és gyermekek őszinte szívvel keressék és támogassák egymást. Imádkozunk a családok jólétéért, a kis- és nagy családokért, azokért, akik nap mint nap tapasztalják, mit jelent az együttlét, az összhang, öröm és önajándékozás, figyelmesség, az otthon, a család melege. De azokért is, akiknél teret nyert a hallgatás, az eltávolodás, az önzés, veszekedés, hűtlenség. Szeretettel gondolunk rájuk és imádkozunk, hogy szívük vágya szerint csakhamar talpra álljanak és tovább lépjenek. Imádkozunk az elváltakért, az özvegyekért, a meg nem házasodottakért és meg nem házasodókért, hogy az Egyház közösségében mindenki otthonra leljen. Hogy együtt keressük Isten akaratát, együtt lássuk meg az üdvösséget, az élet teljességét Istenben.

Kövesd a Katolikus.mát a Facebookon is!

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Aktuális

Erdő Péter bemutatta Rómában a magyarországi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programját

Közzétéve

Szerző:

Ferenc pápa és Erdő Péter bíboros - Fotó: AP

A Puskás Stadionban kezdődik és a Hősök terén bemutatott mise zárja a Magyarországon 2020-ban rendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK), amelynek programját, a vatikáni bemutatással egy időben, hétfőn Erdő Péter bíboros az MTI-nek is részletezte.

A prímás, esztergom-budapesti érsek elmondta, nemzetközi szokás szerint a NEK eseményei már a kongresszus előtti héten elkezdődnek: az esztergomi Szent Adalbert-központban teológiai konferencia vezeti be a nemzetközi találkozót. Ezen kívül szociális akciókkal készülnek a rászorulók segítésére: Budapesten is “vendégségre” várják őket közös asztalnál fogyasztott meleg étellel. A kezdeményezéshez más magyar városok csatlakozását is várják.

Erdő Péter megjegyezte, hogy a NEK egyhetes programjában “minden napnak és minden órának megvan a tartalma”. Az eucharisztikus kongresszus két vezető témája a szolidaritás és a népek közötti barátság lesz.

A “NEK nem politikai esemény, de társadalmi üzenete mindenképpen lesz” – jelentette ki Erdő Péter.

A 2020. szeptember 13. és 20. közt zajló NEK ünnepélyes nyitómiséjét szeptember 13-án délután, a Puskás Ferenc Stadionban mutatják be tömeges első áldozással. Erre Magyarországról és a környező országokból elsősorban alsó tagozatos gyerekeket várnak, szüleikkel és plébániájuk képviselőivel együtt. Az első áldozók több méretben előre elkészített ruháit csökkentett munkaképességűek varrják.

A bíboros kiemelte, hogy a NEK minden egyes rendezvényének megszervezéséhez külön dossziét állítanak össze a részletkérdések kidolgozásával, a buszok bérlésétől a szállásig, a biztonságtól az egészségügyi ellátásig, a misék szükséges kellékeitől a hangosításig és a többnyelvű tolmácsolásig. A kerekesszékes és beteg résztvevők számára az eseményeken könnyített hozzáférést biztosítanak.

Szeptember 14-18. között a NEK fő helyszíne a budapesti Hungexpo területe lesz: minden nap közös imával és elmélkedéssel kezdődik, amelyet magyar vagy külföldi püspök vagy bíboros vezet. Ezt tanúságtétel követi egyházi és világi személyekkel Ukrajnától a Közel-Keleten át Ázsiáig, például a hittel való kapcsolatról, egyházüldözésről. Majd egyórás katekézis következik a hit egyes témáiról, ezután pedig szentmise. Délutánonként munkacsoportokban folytatódik a beszélgetés – az előadók között Böjte Csaba atya is szerepel.

Az esténkénti szabadidőben a NEK résztvevőinek Budapest és Magyarország megismerésére nyújtanak lehetőséget. Szeptember 14-én a Csík Zenekar lép fel a MÜPA-ban, 15-én a NEK résztvevői különvonattal – a tervek szerint az 1938-as magyarországi Eucharisztikus Kongresszus addigra helyreállított díszvonatával -, az oltáriszentség kíséretében, az esztergomi bazilikába utaznak imádságra. Itt a czestochowai pálosok jubileumi imát tartanak Boldog Özséb születésének évfordulóján. Dorogon a város koncerttel várja a NEK-résztvevőket. Szeptember 16-án mintegy tíz budapesti plébánián mutatnak be miséket más programokkal.

Elkészült, a budapesti Zeneakadémia tanárainak segítségével, a NEK-en bemutatandó lovári nyelvű mise zenei kísérete, angol és magyar részekkel is kiegészítve. Keleti liturgia helyszíne lesz a Szent István-bazilika a keleti katolikus egyházak papjainak koncelebrálásával: “fontos, hogy a vendégek lássák, hogy Magyarországon az egyház két tüdővel lélegzik, vagyis olyan területen vagyunk, ahol közel van a keleti kereszténység hagyománya is” – jegyezte meg Erdő Péter.

Kiállítás mutatja be a Műcsarnokban az egyház karitatív tevékenységét, a NEK kulturális kínálatában szerepel a 100 tagú Cigányzenekar és a Moszkvai Patriarchátus zenekarának fellépése, szeptember 17-én a Szent István-bazilika előtti téren az egyházi közösségek és mozgalmak imádkoznak. Szeptember 18-án este a Papp László Arénában Ákos-koncertre várják a résztvevőket, majd az éjszaka imádsággal, énekkel, tanúvallomásokkal folytatódik.

Szeptember 19-én a NEK keretében a Cursillo mozgalom világtalálkozója zajlik, délután pedig a NEK nagymiséjét mutatják be a Kossuth téren, amelyen a tervek szerint a Szent Jobbot és a Szent Koronát is kiállítják. A mise után gyertyás körmenet indul a Hősök terére. Szeptember 20-án a Hősök terén mutatják be a NEK zárómiséjét is, amelyet szokás szerint pápai legátus celebrál, vagyis a Ferenc pápa kijelölte személy.

“Meghívtuk magát Ferenc pápát is, és eddig nem mondott nemet”- mondta Erdő Péter.

A bíboros hozzátette, hogy a NEK magyarországi programjában akár változás is történhet: ha az április 11-én a Vatikánban ülésező orvosbizottság esetleg pozitív véleményt ad, akkor a Vatikán utat nyithat Mindszenty bíboros boldoggá avatása előtt.

A NEK magyarországi szervezésében máris több százan vesznek részt: a NEK 40 fős főtitkársága mellett minden egyházmegyében dolgozik NEK-felelős és más szervezők, valamint önkéntesek, akiknek eddig már 200 megbízólevelet adtak át.

A véglegesített program és az ehhez kötött regisztrációs oldal ősszel jelenik meg a NEK magyarországi honlapján, amely a NEK-re érkezők számára teremtett szálláslehetőségeket is feltünteti majd. A regisztráció nem minden programra ingyenes, de a fiatalok kedvezményben részesülnek, a résztvevőknek Budapest-kártyát biztosítanak.

Több száz újságírót is várnak, akiknek külön sajtótermet állítanak fel.

Forrás: MTI

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Aktuális

Közzétették Ferenc pápa romániai látogatásának részletes programját

Közzétéve

Szerző:

Közzétették hétfőn Ferenc pápa romániai látogatásának részletesebb programját, amely szerint a szentatya összesen három szentmisét celebrál, mégpedig Bukarestben, Csíksomlyón és Balázsfalván.

A bukaresti római katolikus érsekség egy sajtótájékoztató keretében ismertette a programot, amely megerősíti, hogy Ferenc pápa június 1-jén mutat be szentmisét a csíksomlyói hegynyeregben.
A Vatikán közlése szerint Ferenc pápát június 1-jén délelőtt helyi idő szerint fél 10-kor repülővel Bukarestből Bákóba szállítják, ahonnan helikopterrel folytatja útját Csíkszeredába. A Vatikán sajtóirodája szerint a helikopter 10 óra 10 perckor indul el Bákóból, és a csíkszeredai stadionban száll le. A román elnöki hivatal által közzétett programváltozat szerint a pápa 11 óra 20 perckor érkezik Csíksomlyóra, majd 11 óra 45 perckor kezdődik a szentmise.

Bodó Márta, a gyulafehérvári főegyházmegye szervezőbizottságának tagja szerint a szentmise pontos kezdési időpontja még változhat annak függvényében, hogy a szentatya pontosan mikor ér ki a hegynyeregbe, a szentmise helyszínére. A szervezők április első felére ígértek további pontosabb részleteket.

Wilhelm Danca, a pápalátogatás szervezőbizottságának sajtókapcsolatokért felelős illetékese a bukaresti sajtótájékoztatón elmondta, hogy Ferenc pápa május 31-én dél körül érkezik Bukarestbe, ahol az elnöki hivatalban Klaus Iohannis államelnökkel, majd Viorica Dancila miniszterelnökkel találkozik. Ugyanott részt vesz egy találkozón, amelyen a civil szféra képviselői és a diplomáciai testület tagjai lesznek jelen.
Délután a pápát Dániel ortodox pátriárka fogadja, majd a római katolikus egyházfő a román ortodox egyház állandó zsinata előtt mond beszédet. A két egyházfő részt vesz egy közös imádságon az épülőfélben levő, de már felszentelt Nemzeti Megváltás Katedrálisában, ahol a pápa a tervek szerint köszönteni fogja az összegyűlt híveket. Ezután a pápa a bukaresti Szent József római katolikus székesegyházban pontifikál szentmisét, amelynek keretében ő tartja a szentbeszédet.

Szombaton a csíksomlyói szentmise után a pápa Jászvásárra utazik, ahol a helyi Kultúrpalota előtti téren fiatalokkal és családokkal találkozik.

A pápalátogatás utolsó napján, június 2-án, vasárnap Ferenc pápa Balázsfalvára utazik, ahol részt vesz a hét vértanú görög-katolikus püspök boldoggá avatási szertartásán. A pápa végül a helyi roma közösség tagjaival találkozik, majd Nagyszebenbe utazik, ahol ünnepélyes búcsúztatását tartják.

Forrás: MTI

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Aktuális

Megkezdődött Esterházy János boldoggá avatási pere

Közzétéve

Szerző:

Korabeli fénykép Esterházy Jánosról - Kép forrása: felvidek.ma

A krakkói érsekség kápolnájában bemutatott ünnepi szentmisével megkezdődött hétfőn Esterházy János boldoggá avatási pere – közölte az MTI-vel telefonon Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A szentmisét Cserháty Ferenc, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelős püspöke mutatta be – számolt be Soltész Miklós. Az államtitkár négy nemzet – csehek, lengyelek, szlovákok és magyarok – örökösének nevezte Esterházy grófot, akinek boldoggá avatása Soltész szavai szerint még inkább erősítheti majd e nemzetek összetartozását.

A Vatikán 2018 novemberében engedélyezte Esterházy János boldoggá avatási eljárásának megindítását, amelyet a krakkói főegyházmegye fog lefolytatni. Januárban már megalakult a magyar, szlovák, lengyel és cseh szakértőkből álló történészbizottság, amelynek feladata a lengyel anyától 1901-ben született, Csehországban 1957-ben mártírhalált szenvedett felvidéki magyar politikus életének és munkásságának tanulmányozása és értékelése a per első szakaszában.

Forrás: MTI

Mondd el a véleményedet, szólj hozzá a cikkhez. (Facebook fiók szükséges.)
Olvasás folytatása

Népszerű