fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Imádságok

Szentgyónás – Krisztus gyógyító hatalma

Gyónás közben... - Fotó: Pinterest

Felkészülés a gyónásra – útmutató Matthew Dennis Linn nyomán

A szentírás és a gyónás

1. Hálaadás – Mit tesz értem Krisztus?

Ef 5,20 – Adjatok hálát mindig mindenért Istennek…

2.   Vizsgálat – Hogyan akar Krisztus meggyógyítani engem?

Mt 5,13-16 – Legyünk apostolok, a föld sója, a világ világossága.
Mt 5,38-48 – Tartsuk oda az arcunkat, szeressük ellenségeinket és imádkozzunk üldözőinkért.
Mt 6,24-28 – Vegyük fel keresztünket, hogy elveszítsük életünket.
Mt 25,14-30 – Fejlődjünk és használjuk a kapott talentumokat.
1Kor 13,1-8 – Szeressünk a szeretet teljes dimenziójában.
Gal 5,13-26 – A test cselekedeteit helyettsítsük a Lélek gyümölcseivel.

3.   BánatHogyan bántottam meg Krisztust önmagamban vagy másokban?

Mt 25,31-46 – Amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek.
Kol 1,24 – Krisztus még most is szenved az Egyházban és az Egyházért.

4.   Gyógyulás Miért teszem ezt Krisztusnak?

Jn 19,1-16 – Pilátust befolyásolta a bizonytalanság, politikai ambíciók, a tömeg, a félelem.
Jn 21 – Péter büszkeségét és dicsekvését felváltotta a Krisztus szeretétbe vetett bizalom.
Jak 4,1-8 – A bűn onnan származik, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni bennünk – adjunk oda mindent Istennek.

5.   MegbocsátásMeg tudok-e bocsátani, ahogy Krisztus?

Mt 6,12 – Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Mt 18,21 – Bocsáss meg ne csak hétszer, hanem hetvenszer hétszer.
Lk 15,11-32 – Bocsáss meg olyan készségesen, teljesen és feltétel nélkül, ahogy az apa megbocsátott a tékozló fiúnak; légy hálás a szeretetben való növekedésért.
Lk 22,34 – Atyám, bocsáss meg nekik, hogy nem tudják , mit tesznek!

6.   MegváltozásMit teszek Krisztusért az Ő erejével?

Róm 8 – Az új élet a Lélek által lehetséges.
Kol 1, 14 – Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát.


Lelkiismeretvizsgálat

Feleletek a sérülésre:

Gőg: Mikor nem értettem meg saját igazi értékeimet és hatottam negatívan másokra? Voltam-e hazug, ítélkező, figyelmetlen, sértődékeny vagy fölényes? Előfordult-e, hogy nem ismertem el mások sikereit? Miylen hibákat látok másokban? Észreveszem-e a hibák forrásában az én szerepemet? Ítélkezem-e, mert bennem van a kisördög, vagy mert büszke vagyok erőmre?

Bírvágy vagy mohóság: Mikor teszek úgy, mintha az anyagi javak, a pénz, az idő fontosabbak lennének, mint a lelki adományok?

A test kívánsága: Mikor és hogyan nem szolgáltam minden porcikámmal a helyes felebaráti szeretetet?

Harag: Mitől félek? Mi aggaszt? Neheztelek-e másokra? Nehéz-e megbocsátani? Tudtam-e lelkileg fejlődni a hibák, feszültségek, sebződések álatl is? Elkerültem-e a ‘nehéz’ embereket (az egoistákat, a panaszkodókat, a szegényt)? Szembenézek-e haragommal vagy letagadom (gyomorproblémák, kedvetlenség)?

Torkosság: Hogyan menekülök a bizonytalanságtól? Túl sok evés, ivás, tv, tanulás, munka, stb.?

Irigység: Kritizálok-e másokat, hogy felépítsem magamat? Unatkozom, amikor másokat dicsérnek? Kicsinyítem-e sikereimet, amikor mások emlékeztetnek rá (szerénység, álszerénység)? Figyelek-e mások szavaira, beleélem-e magam érzéseikbe? Tudok-e új barátságot kötni ‘nehéz’ emberekkel is? Hűséges vagyok-e felebarátaimhoz, Istenhez?Lustaság: Kerülöm-e a kockázat- és áldozatvállalást azért, mert nyugodt életet akarok élni? Rutinnal, szokásból dolgozom-e vagy friss lendülettel? Tanulok-e a múltból, a jelenben élek-e és tudok-e tervezni a jövőre? Van-e időm önmagam lelki, szellemi és testi fejlesztésére? Mi az a jó, amit elmulasztok (testi vagy szellemi munka)? Törekszem-e arra, hogy családomat, közösségemet, egyházamat, körülöttem élő felebarátaimat építsem? Napom mely részeit élné meg Krisztus másként?

Gyóntatófülke – Fotó: BremecR / Getty Images

Felkészülés a gyónásra

  1. Hálaadás – Mit tett értem Krisztus? Mit próbálok tenni én? Hogyan boldogulok Krisztus segítségével? Isten szeretetének milyen jeleit tapasztaltam utolsó gyónásom óta (emberek, események)? Miért mennek jól a dolgok (nyugalom, kevesebb feszültség, több imádság, pozitív figyelem, stb.)?
  2. Lelkiismeretvizsgálat – Nézz a keresztre és kérdezd meg: mit tettem Krisztusért? Mit próbálok tenni? Hogyan akar engem Krisztus tovább gyógyítani? Melyek voltak a mélypontok, a feszültség, a kedvtelenség, az unalom, a sértődés időszakai, stb?
  3. Bánat – Hogyan sebeztem meg a magamban és a másokban élő Krisztust szomorúsággal? A fentiek közül mi zavar jobban? Hogyan sebzi ez meg Krisztust bennem, másokban? Hogyan burjánzik ez el? Csak sajnálom-e, mert ez engem és másokat bánt, vagy mert Krisztust is sérti? Sajnálom-e annyira azt, amit tettem, hogy akarjak változni, akár nagy erőfeszítések árán is?
  4. Gyógyulás – Miért teszem ezt Krisztusnak? Érzek-e bizonytalanságot, bűnösséget magamban? Mi váltotta ki belőlem ezeket az érzéseket? Mit nyerek ebből (hatalom, népszerűség)? Hogyan sérülhettem meg úgy, hogy ilyen válaszra lettem képes? Van valami sablonom rá? Mikor kezdődött? Oda tudom-e adni mindezt Krisztusnak?
  5. Megbocsátás – Meg tudok-e úgy bocsátani, ahogy az Úr tette? Hogyan bocsát meg nekem Krisztus (feltétel nélkül, hetvenszer hétszer, azonnal, teljesen)? Ki tudom-e terjeszteni az Ő megbocsátását azokra, akik engem bántottak? Képes vagyok-e észrevenni, hogyan reagáltak egyéb sérülésekre vagy az én tetteimre, és nemcsak rám? Meg tudok-e annyira bocsátani, hogy észreveszem a jót is bennük? (pl. együttérzés azzal, aki megbántott, próbára tett; több-e a bizalmam Krisztusban.) Azt érzem-e velük szemben, amit Krisztus érezne? Tudom-e azt mondani nekik, amit Krisztus mondana?

Változás – Mit teszek Krisztusért? Elhiszem-e, hogy közelebb vagyok Krisztushoz, mint azelőtt? (pl. úgy érzem-e magam, mint a tékozló fiú vagy a jobb lator – Jn 21; Lk 7,36-50; Zsolt 32 és 51) Hogyan élné Krisztus az én életemet? El tudom-e képzelni, hogy én ugyanazt teszem? Hogyan emlékeztetem magam a változásra (pl. a bűn mindennapi elutasítása, elégtétel, ima)? Van-e ötletem a jóvátételre? (pl. levélírás, látogatás, elismerő szavak, ima-ötletek.)

Összeállította és kiadja: Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorációs Irodája

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Lelkiség

Nehezen szánod rá magadat a gyónásra? Gondjaid vannak a gyónással? Lehet, hogy megváltozik a véleményed a „cucugnani plébános” hatására, akit Fernand Sardou alakít a...

Pünkösdi ráhangoló (2023)

Pünkösdi ráhangoló videósorozat? Mi ez? A nap kihívása Ne félj, bízz a Szentlélekben. Hagyd, hogy meggyőzzön a Szentlélek. A Pünkösdi ráhangoló videósorozatot a Katolikus.ma...

Aktuális

A Catholic World Report a napokban arról adott hírt, hogy miközben Washington állam törvényhozói a gyónási titoktartás jogi védelmét megszüntető jogszabályokról vitatkoznak, Thomas A....

Tanítás

A járvány s a háború idején is sokan feltették ezt a kérdést: hol van Isten? Miért engedi mindazt, ami történik naponta a világban? Nem...