fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Szerzői jogok

A katolikus.ma arculata, mottója, valamint a katolikus.mán található minden tartalom (így különösen bármely cikk, fotó, film, grafika és egyéb szerzői mű) szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a tartalom szerzője, illetve a kiadó Harasztovics Arnold (székhely: 547367, Koronka, 50 szám, Maros megye, Románia; a továbbiakban: Szolgáltató).

A Szolgáltató fenntart minden jogot a katolikus.ma bármely részének, bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye és hozzájárulása nélkül tilos a katolikus.ma tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani és terjeszteni. Ez a tilalom kiterjed a katolikus.ma tükrözésére is, azaz arra az esetre, ha az a katolikus.ma tartalmának lementésére, majd a nyilvánossághoz való újraközvetítésére irányul. A katolikus.ma tartalmának egyes részeit a látogató – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a tartalom így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A katolikus.mán megjelent értesüléseket átvenni csak változatlan formában, valamint a katolikus.mára (https://katolikus.ma) történő egyértelmű hivatkozással lehet.

A hírügynökségek és egyéb szolgáltatók katolikus.mán felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A szerzői jog megsértésének polgári jogi (Magyarországon: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet; Romániában a szerzői jogokról szóló 1996 évi 8-as törvény) és büntetőjogi (Magyarországon: Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

Felhasználóknak lehetősége van a Szolgáltató bizonyos cikkeihez saját tartalmat illetve hozzászólásokat fűzni, amelyek a többi felhasználó számára is láthatóvá válnak. A Felhasználó a hozzászólásokban feltöltött tartalommal kapcsolatos, az adott tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő tulajdonjogát átengedi a Szolgáltatónak. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törvényileg és/vagy erkölcsileg megkérdőjelezhető tartalmakat eltávolítsa.

Jelen nyilatkozat érvényes 2017. 12. 17.-től a visszavonásig vagy a módosításig.