fbpx
Lépj kapcsolatba velünk

Aktuális

Szinodális út – Kegyelem, lehetőség növekedésre a jelen Egyháza számára

Közzétéve

A járvány miatt 2022-ről 2023-ra átkerülve újra püspöki szinódus lesz Rómában. Ferenc pápa idejében a korábbi rendes és rendkívüli szinódusok is az egész Egyházat éltető, dinamizáló témákkal foglalkoztak: a család (2014-ben), az ifjúság (2018-ban), majd az ökológiai kérdést fókuszba állító pánamazóniai helyzet (2019-ben).

Megj.:
A cikk által bemutatott Szinodális út elnevezésű szinódus nem azonos a Németországban 2019 óta folyó zsinattal, melynek címe szintnén Szinodusi Út (der Synodale Weg). A Szinódusi utat 2019-ben indította el a Katolikus Egyház tanításainak megújítására a német püspöki konferencia, a Német Katolikusok Központi Bizottságával együttműködve. Az eredetileg 2 évre tervezett munkafolyamat befejezését a világjárvány miatt 2023 tavaszára tolták el.

A soron következő szinódus a szinodalitással szeretne foglalkozni. Ezúttal a szinódus nem egy témát, részterületet vagy aktualitást emel ki az Egyház életéből. Létezésének és napi “működésének” alapvető formájáról akar beszélni. Ráadásul úgy, hogy nemcsak az illetékes püspökök és teológusok, hanem az egyházmegyék, plébániák, katolikus intézmények, minden megkeresztelt meg van benne szólítva. Ez jelenik meg hivatalos logóján is. A Napként megjelenő Eukarisztia fényében emberek haladnak: fiatalok, idősek, serdülők, kisgyermekek, nők, férfiak, világiak, szerzetesek, szerzetesnővér, szülők, házaspárok, egyedülállók, fogyatékkal élők, püspök. Mozgásban vannak, mert Isten vándorló népe sosem statikus: a kegyelem ihletésére előre halad a történelemben. Mottója ugyanezt fejezi ki: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés”.

Ferenc pápa ebben a folyamatban együtt-gondolkodásra, együtt-járásra hív meg. Mégsem közgyűlés ez, nem közvélemény-kutatás. Inkább olyan találkozás, ahol hiszünk abban, hogy ugyanaz a Szentlélek vezet minket úgy, hogy a tisztán- és lényeglátás egy-egy darabkáját hordozzuk külön-külön, de egymás meghallgatása, az evangéliumi jó közös keresése révén Isten velünk kapcsolatos vágyát, akaratát válthatjuk tettekre. Vágyakozás és várakozás, közös keresés ez, melyet beszélgetésben tárunk fel Isten és egymás előtt. De a döntés ideje is a Szentlélek segítségével saját, helyi közösségünk és a nagy Egyház egésze javára.

Piero Coda teológus úgy látja, hogy Egyházunk II. Vatikáni Zsinat utáni történetének ez egyik legfontosabb mozzanata, ami segíthet a megújulásban.

Mit tehetünk saját környezetünkben?

Nem kell feltétlenül arra várnunk, hogy megszólítsanak, meghívjanak névre szólóan , bár remélhetőleg erre is sor kerülhet hamarosan. Addig is: öntevékeny, önszerveződő módon tegyük meg az első lépést mi magunk.

 • Az ügy fontossága érdekében hívjuk segítségül a Szentlelket, imádkozzunk. A Szinodális út beszélgetős alkalmaira Ferenc pápa is fogalmazott egy imát… akár ezzel is imádkozhatunk.
 • Olvassunk utána, tájékozódjunk… értsük meg még jobban, mire hív Isten és Ferenc pápa. Keressük fel pl. az ersekseg.ro oldalon a “Szinodális út” menüpontot. Az ott található munkadokumentum közérthető…
 • Keressük meg a lelkipásztorunkat. Megkérdezhetjük: saját plébániánkon mikor, milyen formában kerül sor “szinodális konzultációra”, esetleg segíthetünk-e ennek szervezésében.
 • Vigyázzunk az egységre: elöljárók, résztvevők, csoportvezetők, megszólalók, stb. között, a Lélek és a szeretet legyen köztünk.
 • Mi magunk is, ha tartozunk már egy közösséghez, gondolkodjunk azon, mikor és kikkel lenne érdemes egy időt erre szentelni, a főkérdést és a hozzá rendelt javasolt témákat végigbeszélni.
 • Figyelni arra, hogy aki beszél, mondja végig, mire gondol… ne vágjunk bele, hagyjuk végigmondani. Az igazságosság jegyében ugyanígy szót adni mindenki másnak is, aki szólni akar.
 • Érdemes egy beszélgetés jegyzetet készíteni. Mik a kulcs-szavak? Vannak-e ismétlődő, vissza-visszatérő gondolatok, akár ötletek, vágyak, észrevételek…
 • Mondjuk ki a fájdalmat, hiányosságot is. Anélkül, hogy hibást keresnénk. Egyszerűen mondjuk ki, mi hiányzik, mit tettünk eddig rosszul, hogyan lehet ezt javítani, pótolni, helyrehozni… a dolgokat jobb irányba fordítani.
 • Ne maradjunk elméleti síkon. A megbeszéltek szerint kinek, mi a felelőssége, teendője?
 • Ne féljünk attól, hogy mindez egy csapásra nem fogja megváltoztatni közösségünk mindennapjait. Akkor is érdemes volt kimondani, megbeszélni.
 • A felelősség nem ránk eső részét tudatosan is adjuk át bizalommal elöljáróinknak. Hogy ebből, mikor mi valósul meg és épül be életünk gyakorlatába, engedjük, hogy a megkülönböztetés jegyében és a Szentlélek irányításával elöljáróink hozzanak meg jó döntéseket.    

Segíthet még 3 szempont:

 • Közösségünkben mik azok az értékek, melyeket folytatni érdemes, lehet és kell is?
 • Mit nem szabad folytatni, mert gyümölcstelen, megosztó vagy nem szolgálja Isten dicsőségét, az egyes emberek és a közösség javát?
 • Mit kellene elkezdenünk, más közösségektől eltanulva… lépcsőről lépcsőre… apró lépésekkel bevezetni saját életünkbe… aztán egy idő után azt kiértékelve?

Jöjj, Szentlélek!

Te új nyelveket fakasztasz, és életet hozó szavakat adsz ajkunkra,
őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi egyház legyünk,
amelyik szép, de néma, nagy múlttal és kevés jövővel.
Jöjj közénk, hogy a szinódus megtapasztalásával
ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon a kiábrándultságot,
ne hígítsuk föl a próféciát, ne vesszünk el a meddő vitákban!
Jöjj, szeretet Szentlelke, nyisd meg szívünket a meghallgatásra!
Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hűséges szent népét!
Jöjj, teremtő Lélek, újítsd meg a föld arcát! Ámen.

Ferenc pápa szinódusért való imája

Konzultációs kérdések:

 1. Milyen élményeid vannak az Egyházzal?
 2. A hit megtartó erejét egyénileg és közösségben tapasztalhatjuk meg. Mit jelent ez számodra?
 3. Mit tennél, hogy együtt menjünk Isten felé a közös úton?
 4. Milyen az az egyházi közösség, amelyhez szívesen tartoznál?
 5. Mit tehetnénk azokért, akik eltávolodtak az Egyháztól?
Hírdetés Támogasd a Katolikus.ma médiamissziót!
Klikkelj a hozzászóláshoz

Hozzászólás írása

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Aktuális

Az ördögűzők elszigeteltnek érzik magukat – egy tanfolyam ezen kíván változtatni

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Shutterstock

Kutatók most az első alkalommal gyűjtenek adatokat az ördögűzés szolgálatáról. Az első interjúkból az derül ki, hogy sok ördögűző elszigeteltnek érzi magát. Egy hosszú ideje megszervezett római tanfolyam ezen próbál változtatni.

Luis Ramirez atya, az ebben az évben május 16-20. között megrendezésre kerülő kurzus egyik szervezője a CNA katolikus hírügynökségnek elmondta: “Mondjuk 30 évvel ezelőttig az ördögűző rendszerint lényegében egyedül, azaz két-három emberrel dolgozott.”

Ma már – mondta a pap – “sokkal inkább tudjuk, hogy az ördögűzőnek csapata kell legyen, segítőkre is szüksége van. Kell, hogy legyen egy csapata, aki támogatni tudja.”

Ramirez az egyik szervezője annak az évente megrendezésre kerülő egyhetes kurzusnak, amelyet ördögűzőknek és az őket segítőknek tartanak az ördögűzés szolgálatáról és a felszabadító imákról a Sacerdos Intézet és a Krisztus Légiója által működtetett katolikus egyetem, a Pápai Athenaeum Regina Apostolorum rendezésében.

Az immár 16. alkalommal megtartott ördögűző tanfolyam ezen a héten zajlik Rómában, mintegy 120 ember részvételével, akiknek többsége Olaszországon kívüli országokból érkezik, többek között az Egyesült Államokból, Kolumbiából, Mexikóból, Brazíliából, Spanyolországból és Nigériából. A résztvevők száma enyhén elmarad a 2019-es évitől, amikor utoljára tartottak személyes részvétellel tanfolyamot a koronavírus-válság kitörése előtt.

Bár az ördögűzés szertartását csak pap végezheti, a szertartáson gyakran asszisztálnak laikusok is imáikkal. Ha úgy hiszik, hogy valaki démoni elnyomással vagy megszállottsággal küzd, pszichológusokat vagy más egészségügyi szakembereket is felkérhetnek, hogy elvégezzék azokat a vizsgálatokat, amelyek kizárhatják a zavarok természetes okait.

A GRIS nevű olasz vallásszociológiai kutatócsoport tagjai tanulmányozták az ördögűzők szolgálatát az Egyházban. Ezen belül „feltérképezték” jelenlétüket – vagy annak hiányát – az egyházmegyékben.

Május 16-án a kutatók ismertették néhány korai kutatási eredményüket, hangsúlyozva, hogy “az ördögűzés érzékeny téma, amely nehézségeket okoz” a kutatás számára.

A kutatók szerint az ördögűző papokkal készített interjúk első eredményei “az elszigeteltség állapotára” utalnak.

“Panaszkodtak arra, hogy a támogatás vagy a kommunikáció bizonyos fokú hiányát érzékelik az egyházmegyék és/vagy más papok részéről. Az ördögűző elszigeteltsége kihat a szenvedők támogatására, befolyásolja annak módját” – hangzott el az előadásban.

Hiányolták, hogy nem áll rendelkezésre stabil egyházmegyei személyzet támogatásukra, és a COVID-19 világjárvány további problémákat jelentett.

“A legnagyobb nehézségeket nem maga a szolgálat jelentette, hanem ellátásának anyagi feltételei” – mondták a kutatók. E nehézségek közé tartozott az, hogy nincs elegendő idejük minden hozzájuk forduló ember meghallgatására, főleg olyankor, ha egy ördögűzőnek más papi feladatai is vannak egy plébánián.

A megkérdezett papok azt is hiányolták, hogy nem létezik az útmutatást és tanácsadást nyújtó ördögűzők belső hálózata – ezen is próbál segíteni a római ördögűző tanfolyam.

Az ördögűzői szolgálathoz kapcsolódó témákról (teológia, szentelmények) szóló  szakmai képzés mellett a tanfolyam programjába mostantól kétórás ebédszünet is bekerült.

“Az együtt étkezés során lehetőség nyílik a tapasztalatok megosztására és arra, hogy megismerkedjenek egy másik pappal, akinek talán több tapasztalata van, kapcsolatokat építsenek” – mondta Ramirez atya.

Megjegyezte, hogy a 16 évvel ezelőtt tartott első esemény óta a tanfolyamok évről évre terebélyesedtek.

“Itt tehát rájöttünk, hogy valóban nagy az érdeklődés” – mondta.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: CNA

Olvasás folytatása

Aktuális

Nancy Pelosi ráerősít az abortusz támogatására

Közzétéve

Szerző:

Fotó: Getty Images

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Salvatore Cordileone San Franciscó-i érsek eltiltotta az amerikai képviselőház elnökét a szentáldozástól. Pelosi asszony most először reagált nyilvánosan, és továbbra is dacosan támogatja az abortuszt.

Május 24-én az MSNBC Morning Joe című műsorában adott interjúban az elnök asszony nem adta jelét annak, hogy netán változtatni szándékozna az abortusszal kapcsolatos álláspontján vagy azon, hogy katolikusként hogyan beszél róla. Sőt, furcsa párhuzamot vont a halálbüntetéssel. Azt fejtegette, hogy vannak emberek, akik elfogadják a halálbüntetést, és bezzeg az Egyház ezekkel vagy nézeteikkel szemben nem lép fel. Összevetéséből valahogyan kimaradt, hogy vajon az ilyen emberek is harsányan hangoztatják vagy erőltetik-e a halálbüntetés elfogadtatását, katolikusnak vallják-e magukat, és szentáldozáshoz kívánnak-e járulni. “Elgondolkodom és csodálkozom a halálbüntetésen, amelyet ellenzek. Ahogyan az Egyház is. De nem lépnek fel azokkal szemben, akik esetleg nem osztják a nézeteiket” – mondta a házelnök. A műsorban Pelosi csupán egyszer említette meg közvetlenül Cordileone érseket, akit azért bírált, mert “hevesen ellenzi az LMBTQ-jogokat”.

Pelosi asszony azt sem közölte, hogy szándékában áll-e továbbra is áldozni. Cordileone érsek utasítása csak a San Franciscó-i érsekség területén érvényes, noha intézkedésére válaszul Robert Vasa, a kaliforniai Santa Rosa Egyházmegye püspöke – ahol Pelosi nyaralója található – közölte, hogy ő is el fogja tiltani Pelosit a szentáldozástól. A washingtoni érsekség élén álló Wilton Gregory bíboros nem nyilatkozott nyilvánosan Cordileone intézkedéséről, és nem utasította főegyházmegyéje papjait, hogy bárkitől is tagadják meg az áldozást.

Joe Scarborough, az MSNBC műsorvezetője a Biblia sajátos értelmezésével erősítette Pelosi álláspontját. Megdicsérte a házelnököt, amiért Máté evangéliumát azzal éli meg, hogy a “valóban hátrányos helyzetűeket” szolgálja.

Az evangéliumokban Jézus nem említi az abortuszt – mondta Scarborough. Viszont Máté evangéliumának 25. fejezetében Jézus azt mondja tanítványainak, hogy “akkor fogadnak be minket a mennyek országába, ha vizet adunk a szomjazóknak, megetetjük az éhezőket, felöltöztetjük a szegényeket és reményt adunk a reményteleneknek”. Pelosi rácsatlakozott, mondván, hogy az életpártiak széles körben elutasítják ezt az evangéliumi üzenetet. Az abortusz ügye szerinte csak fedezékül szolgál sok olyan más dologhoz, amit a szélsőjobboldal el akar érni.

Cordileone érsek lépése más formában is vihart kavart. A San Francisco Examiner c. újság szerkesztősége azt követelte a pápától, hogy hívja vissza hivatalából az érseket, mivel nyíltan szembeszegül Ferenc pápával, aki 2021. június 6-i homíliájában arról prédikált, hogy “az Eucharisztia nem a szentek jutalma, hanem a bűnösök kenyere.”

A pápa akkor így fogalmazott: „Az egyháznak egy nagy, befogadó térnek kell lennie, nem egy kis exkluzív klubnak, hanem egy közösségnek, amely szélesre tárja karjait, mindenkit befogad, és hajlandó Krisztushoz vezetni a sebesülteket, az eltévelyedetteket és azokat, akik rosszat tettek. … Nem törheted meg a vasárnapi kenyeret, ha a szíved zárva van mások előtt, nem eheted ezt a kenyeret, ha nem adod oda az éhezőknek, nem oszthatod meg ezt a kenyeret, ha nem osztozol a rászorulók szenvedésében”.

A San Franciscó-i újság szerkesztőségének meg nem nevezett tagjai “Cordileone ismétlődő, viszálykeltésre irányuló erőfeszítései fényében” felhívták Ferenc pápát, hogy távolítsa el őt, vessen véget politikai mesterkedéseinek, és olyan vezetővel váltsa fel, aki képes egyesíteni, nem pedig megosztani”. A számtalan díjjal elismert híres színésznő, Whoopi Goldberg pedig nemes egyszerűséggel azt üzente Cordileone érseknek, hogy Pelosi lelki üdvösségének a szolgálata „nem a te dolgod, haver. Ez nem a te dolgod, hogy meghozd ezt a döntést”.

Közben az Egyesült Államokban legalább 14 katolikus püspök támogatását fejezte ki Cordileone lelkipásztori akciója mellett. Donald Hying, a wisconsini Madison egyházmegye püspöke megfontolt döntésnek nevezte Pelosi eltiltását, és imákat sürgetett megtéréséért. “Ezt a döntést nem meggondolatlanul hoztuk, hanem a Katolikus Egyház következetesen vallott tanításai alapján, a kongresszusi képviselő asszonnyal folytatott csaknem 10 éves türelmes párbeszéd és a megbékélésre tett többszöri kísérlet után” – fogalmazott Hying püspök. Michael Barber, az Oaklandi Egyházmegye püspöke pedig az emberi életet védő “hősies és együttérző magatartásnak” nevezte, és idézte Ferenc pápát, aki egyszer azt mondta: “Minden gyermek, aki ahelyett, hogy megszületne, igazságtalanul abortuszra van ítélve, Jézus Krisztus arcát viseli”.

Olvasás folytatása

Aktuális

Cordileone San Franciscó-i érsek eltiltotta Nancy Pelosit a szentáldozástól, amíg fel nem hagy az abortusz támogatásával

Közzétéve

Szerző:

Salvatore Cordileone érsek pénteken bejelentette, hogy a San Franciscó-i érsekség területén nem engedi szentáldozáshoz járulni Nancy Pelosi képviselőházi elnököt, aki nem is kérheti ezt a szentséget, amíg nyilvánosan el nem utasítja az abortusz támogatását – adja hírül a CNA katolikus hírügynökség.

Cordileone május 20-án kijelentette, hogy lépése “tisztán lelkipásztori, nem pedig politikai”. Mindez azután történt, hogy a magát “buzgó katolikusnak” és „rendszeres szentáldozónak” nevező demokrata Pelosi többször is elutasította megkereséseit, hogy beszéljenek abortusz-pártolásáról.

Cordileone elmondta, hogy döntéséről az értesítést május 19-én küldte el a főegyházmegyéhez tartozó Pelosinak. A hírt már péntek délután a média is megkapta. Cordileone utasítása csak a San Franciscó-i főegyházmegyén belül érvényes. Amikor Pelosi Washingtonban és más egyházmegyékben tartózkodik az Egyesült Államokban vagy külföldön, akkor ebben a kérdésben más püspököknek van joghatóságuk.

A világi katolikus hívőknek címzett május 20-i levelében Cordileone kifejtette, hogy az utasítást az Egyházi Törvénykönyv 915. kánonja alapján adta ki, amely kimondja, hogy “a szentáldozáshoz … ne engedjék oda azokat a személyeket, akik nyilvánvaló, súlyos bűnben makacsul kitartanak.”

“Sokszor megpróbáltam beszélni vele, hogy segítsek neki megérteni azt a súlyos gonoszságot, amit elkövet, azt a botrányt, amit okoz, és a saját lelkét is kockára tevő veszélyt. Most úgy döntöttem, elérkezett az a pont, amikor nyilvános nyilatkozatot kell tennem, hogy nem vehet részt a szentáldozásban, hacsak, és amíg meg nem tagadja nyilvánosan a terhességmegszakítás “jogának” támogatását, és nem gyónja meg, illetve a bűnbánat szentségében nem kap feloldozást, amiért közreműködik ebben a gonoszságban” – írta Cordileone a levélben.

Cordileone egy külön levelet intézett az érsekség papjaihoz, amelyet szintén pénteken hoztak nyilvánosságra. Ebben előzetesen válaszolt azokra a várható kritikákra, amelyek szerint “fegyverként használja az Eucharisztiát”. Leszögezte, hogy döntésével egyszerűen csak alkalmazta az Egyház tanítását, és elmondta, hogy már többször akart a kérdésről személyesen beszélni a képviselőház elnökével, akinek áprilisban megint küldött egy levelet.

“Arra kértem, hogy változtassa meg álláspontját, vagy pedig tartózkodjon attól, hogy nyilvánosan katolikus hitére hivatkozzon és szentáldozásban részesüljön” – írta az érsek. – “Azt is közöltem vele, hogy ha ezt megtagadja, kénytelen leszek nyilvánosan bejelenteni, hogy nem vehet részt a szentáldozásban”.

Elmondása szerint nem kapott választ, de egy hónappal később ismét kapcsolatba akart vele lépni, amikor kiszivárgott az a véleménytervezet, amely szerint a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítheti a Roe kontra Wade döntést, és Pelosi ennek kapcsán ismét hívő katolikusnak nevezte magát, kifejtvén, hogy miért támogatja az abortuszt.

“Mindezek után – írta Cordileone a papoknak – határozottan úgy látom, hogy már túl régóta tart a lelkipásztori tanácsadással szembeni ellenállás. Jelenleg nem tudok többet tenni azért, hogy a házelnök megértse, milyen súlyos gonoszságot követ el az abortusz melletti kiállásával, és milyen botrányt okoz.”

Cordileone és Pelosi között már többször került sor összeütközésre az abortusz miatt, amióta XVI. Benedek 2012-ben Cordileonét nevezte ki a San Franciscó-i érsekség élére. Az érsek 2021 szeptemberében imakampányt is indított, hogy az abortuszt támogató politikusokat, elsőként a képviselőház vezetőjét, Nancy Pelosi házelnököt “szívbéli megtérésre” ösztönözze. A „Rózsa és rózsafüzér Nancyért” kampány keretében az imádságok és a böjt jelképeként rózsák ezreit küldték a katolikusok a 82 éves, ötgyermekes elnök asszonynak.

2021 októberében Pelosi találkozott Ferenc pápával a Vatikánban. Az audienciát kommentálva Cordileone kijelentette, hogy a találkozás nem jelentette a házelnök abortuszról vallott nézeteinek pápai jóváhagyását.

Olvasás folytatása

Kövess minket Facebookon is!

Hírdetés Támogasd adód 1%-val a Katolikus.mát!

Népszerű