fbpx
Connect with us

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

Védelmezőnk, Szent József! Nekünk, katolikusoknak talán soha nem volt még ilyen nagy szükségünk a segítségedre!

Szent Család - Fotó: P. Lawrence Lew, O.P., Flickr

Áldás és kegyelem számunkra, hogy Ferenc pápa döntése nyomán ez az év Szent József éve!

Idén van a 150. évfordulója annak, hogy IX. Pius pápa Szent Józsefet az egyetemes egyház védőszentjének nyilvánította.

Legutóbbi apostoli levelében (Corde Patris) Ferenc pápa a következőket írja:

„A Mindenható Fia nagy kiszolgáltatottságot vállalva jön a világra. Rászorul József védelmére, oltalmára, gondozására, nevelésére. Isten bízik ebben a férfiban, csakúgy, mint Mária, aki Józsefben azt a férfit találja meg, aki nemcsak meg akarja menteni életét, hanem aki mindig gondoskodni fog róla és a gyermekről. Ebben az értelemben nem lehetséges, hogy Szent József ne legyen az Egyház őrzője, mert az Egyház Krisztus testének meghosszabbítása a történelemben.”

Manapság számos egzisztenciális fenyegetéssel nézünk szembe, így ismét itt az ideje, hogy imáinkban védelmezőnkhöz forduljunk.

Az elmúlt év óta a koronavírus fenyegetésében éljük életünket, a vírus miatti korlátozások következtében sok katolikus nem tud az egyház életet adó forrásaihoz, a szentségekhez járulni. Sok hívő a veszélyes vírustól való jogos félelemből bezárkózott, és valóban sokan megfertőződtek, sőt meghaltak.

Úgy vélem, nem véletlen, hogy nálunk, az Egyesült Államokban tavaly a plébániák bezárása március 19-én, Szent József ünnepén kezdődött, és az első hullám csillapodásával, május 1-jén Munkás Szent József ünnepén fejeződött be. A másfél hónap alatt védelmezőnk vigyázott ránk. Azóta is szükségünk van Szent József közbenjárására, aki a betegek reménye és a haldoklók pártfogója.

Az elmúlt év során néhány testvérünk eltávolodott a hit gyakorlásától, eltávolodott Urunktól és szentségeitől. Az egyháztól való távolmaradásra ürügyet adott a kötelező vasárnapi szentmise-látogatástól való felmentés, ill. a templomban kötelező, kényelmetlen maszkviselés. A távolmaradó hívek egy része idővel visszatér majd, de lesznek, akik nem fognak. Amint a köves talajra szórt mag, gyökér hiányában elsorvadnak. Szükségünk van tehát a hűség megtestesítőjének, Szent Józsefnek a közbenjárására.

Említsük meg azt is, hogy a világ, és ezen belül egyházunk a sátán mind erősebb támadásainak van kitéve. A gonosz elemi erővel támadja társadalmunk alapvető építőelemét, a családot.

A sátán támadásai a házasság fogalmát annyira elhomályosítják és összekuszálják, hogy még az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságát is sikerül félrevezetnie. A gonosz folyamatosan, és könyörtelenül támadja az emberi lény alapvető természetét. Isten teremtett lényeinek, Isten gyermekeinek természetes nemiségét és szexualitását teljesen összezavarja és alapjaiban kérdőjelezi meg.

Mostanában divatos azt állítani, hogy a nemeknek sokasága létezik, és hogy a nemi identitás személyes választás kérdése. Ha viszont valaki valóban törődik ezekkel a megzavarodott és kárt okozó személyekkel és kimondja az igazságot a szerelemről, azt bigottnak bélyegzik, és megszégyenítésben, kirekesztésben lesz része.

Az út szélére vetett mag sorsához hasonlóan, a csábító ördög magával ragadja azt, aki közömbös a Hit iránt. Ezzel a zűrzavarral szembenézve véssük jól eszünkbe Sr. Lucia dos Santos komor jövendölését. Ő egyike volt annak a három gyermeknek, akik látták a Fatimai Szűzanya jelenéseit. Így írt: „Az utolsó, mindent eldöntő küzdelem az Isten és a Sátán királysága közt az lesz, amikor a házasságot és a családot veszik össztűz alá.”

Testvéreim, soha nem látott szükségünk van Szent József közbenjárására, mint a családok oszlopára és a démonok rémére.

Meg van írva, és a történelem tanúsítja is, hogy a bőséges idők gyenge embereket, a gyenge emberek ínséges időket, az ínséges idők erős embereket és az erős emberek ismét bőséges időket hoznak.

Ha a történelem ilyen módon ciklikus, akkor állítom, hogy jelenleg a gyenge férfiak korát éljük. A férfiak gyengesége okozza azokat a rossz, ínséges időket, amelyeket napjainkban tapasztalunk. Most viszont az erős és bátor férfiak felemelkedése kell következzen. Egy valóban kiváló ember a férfias természetét a gyengék védelmére, a szegények ellátására és a rend megteremtésére fordítja.

Szent József gyakorolta ezeket az erényeket. Védelmezte a Szent Családot, kétkezi munkával teremtett élelmet és menedéket, otthona pedig szó szerint Isten háza lett. Így teljesednek ki a férfiak, és teremtenek olyan bőséges időket, amilyeneket látni szeretnénk. Szükségünk van Szent Józsefnek, a bátor és otthonteremtő családfőnek a közbenjárására.

Hogyan kell gondolkodnunk a jelenkor csapásai közepette? Adjuk meg magunkat a mindent elsöprő ellenségnek? Vagy adjuk át magunkat a kétségbeesésnek? Semmi esetre sem!

Amikor azt vesszük észre, hogy az életünkben nem tudunk úrrá lenni valami mindent elsöprő nehézség felett, törekedjünk Szent József erényeinek utánzására, hiszen ő maga a megtestesült türelem.

Jézus nevelőapja és mindannyiunk szellemi atyja az apaság példaképe, amelyre világunknak olyan nagy szüksége van. Ha az apai gyengédség és erő ilyen példaképére tekintünk, minden bizonnyal növekedni fogunk a tőle látott erényekben.

Erényes katolikusokkal teli plébániákra van szükségünk, mert ezek teremtik meg azt a gazdag talajt, amely erős férfiakat és jó apákat nevelhet. És természetesen továbbra is imádkoznunk kell védelemért és a bűnösök megtéréséért, főleg Szent József közbenjárásával.

Figyeljünk csak Szent Pio Atya szavaira:

„Szent József ugyanazzal a szeretettel és nagylelkűséggel, amellyel Jézust őrizte, fogja óvni a te lelkedet, és ahogyan megvédte őt Heródestől, úgy védi meg a te lelkedet is a legádázabb Heródestől, az ördögtől!

Mindaz a gondoskodás, amelyet Szent József pátriárka Jézus iránt tanúsított, rád is kiárad, és téged is védelmez mindig. Megszabadít téged is a gonosz és büszke Heródes üldözésétől, és nem engedi, hogy a szíved elszakadjon Jézustól.

Ite ad Joseph! Fordulj Szent Józsefhez nagy bizalommal, mert nem emlékszem egyetlen alkalomra sem, amikor kérésemet ne teljesítette volna.”

Idén, Szent József évében minden eddiginél nagyobb szükségünk van az ő erényeinek a felizzítására közösségeinkben, és szükségünk van Mennyei Védőnk, az Egyetemes Egyház védnökének közbenjárására.

Kérjük bátran nemcsak templomaink, hanem Szent Anyánknak, az Egyháznak a védelmét is. „Nagy áldás a lelkek számára, hogy annak a Szentnek a védelme alatt állnak, akinek a nevétől a démonok reszketnek és elmenekülnek.” (Boldog Bartolo Longo)

Sancte Joseph, protector noster, ora pro nobis!

Írta: Joseph Keating atya, Texas, USA
Homíliájának szerkesztett változatát rövidített formában fordította: Kántorné Polonyi Anna.
Forrás: churchpop.com

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó...

Család

Minden szülő a legjobbat akarja a gyermekeinek. Ebben benne lehet az, hogy a legjobb iskolákba küldjük őket, minőségi ruhákat és egészséges ételeket adunk nekik,...

Életmód

Ha alázatosabbak leszünk, az erőt ad. Kevin Vost pszichológus osztja meg új könyvében, hogy miért és hogyan van ez így. Amikor arra kérték meg...

Aktuális

Calgaryban, a kanadai Alberta tartomány legnagyobb városában a június 25-i hétvégén egy héten belül már másodszor tüntettek közösen muszlim és keresztény szervezetek és csoportok...

Ferenc pápa

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 30-án konzisztóriumot tart, amelyen 21 új bíborost nevez ki. Bejelentését megelőzően sürgette a...